Xin lỗi chồng! Em đã bị sếp cưỡng hiếp

Năm hoặc sáu người bạn văn phòng của chúng tôi dự định đi chơi đâu đó trong một thời gian dài. Với ý nghĩ đó, một năm rưỡi và hai năm đã trôi qua. Nhưng bất cứ khi nào một kế hoạch được thực hiện, luôn có người bị mắc kẹt trong công việc. Vào mùa đông tháng 12 năm 2018, một cơ hội như vậy đã đến và chúng tôi phải đến Shimla để làm việc. Sau khi biết về sự việc này, mọi người đều đồng thanh nói rằng họ cũng sẽ lấy việc này làm cái cớ để đi du lịch. Bằng cách này, chuyến đi của chúng tôi cuối cùng cũng kết thúc. Có ba cô gái và ba chàng trai trong nhóm. Hai cô gái khác cũng đến từ văn phòng. Hai đồng nghiệp khác của tôi đều có quan hệ với những cô gái đó.