Vợ đi vắng, ở nhà chồng vụng trộm với em giúp việc

tôi sợ anh ấy Anh ta đe dọa tôi rằng nếu tôi đề cập đến điều này ở bất cứ đâu, anh ta sẽ đánh đập tôi và phàn nàn về tôi. Điều này làm tôi sợ hãi. Anh ta là một người rất khốn nạn và bẩn thỉu. Điều này trở nên rõ ràng với tôi sau đó. Chắc hẳn họ đã bóc lột tình dục tôi và những người như tôi để thỏa mãn cơn đói thể xác của họ. Lúc đó tôi đang ở Sangadh Kala, Azad Lok, Angdai, Street Purush Tôi đã thấy rất nhiều sách tục tĩu chẳng hạn như Anh ấy sẽ đưa cho tôi một cuốn sách như vậy mỗi ngày và cho tôi đọc những câu chuyện tục tĩu được viết trong đó.