Thánh nữ Miku Ohashi sẽ mang đến những sự khoái cảm

Hoàng yêu cầu được hôn bi của Chủ nhân.” Giọng nói khăng khăng lặp lại hết lần này đến lần khác. Hoàng muốn hét lên Tôi không phải nô lệ. Tôi tự do”. Hoàng yêu cầu được hôn bi của chủ nhân. ‘ Giọng nói khăng khăng lặp đi lặp lại nhiều lần khiến Hoàng muốn hét lên Tôi không phải là nô lệ.” Tôi rảnh”. Hoàng cầu xin được hôn bi của chủ nhân.” Giọng nói đó cứ lặp đi lặp lại mãi. Hoàng muốn hét lênTôi không phải nô lệ. Tôi tự do”. Nhưng cô bắt đầu tự hỏi:Ai sẽ là chủ nhân? Anh ta sẽ như thế nào? Anh ta có tốt bụng không? Anh ta có yêu mình không? Mình có yêu anh ta không?”