Sung sướng cùng con cặc của anh chàng người yêu

Sung sướng cùng con cặc của anh chàng người yêu, Vấn đề là gì? Tôi nói từ trong phòng tắm Bhabi, khi bạn đang đi lên cầu thang, tôi đã nhìn trộm bằng cách mở cửa phòng tắm. Khi tôi nghe tin bạn đến, tôi bắt đầu vội vàng đóng cánh cửa bình yên của mình. Còn khẩu súng này của tôi rất dính dây xích, giờ nó còn không ra và một chút máu cũng chảy ra. Nghe vậy, Bhabi đầu tiên cười một chút và nói, tôi có thể giúp gì cho bạn? Tôi nói anh bạn, bạn có thể thoát khỏi rắc rối này ngay bây giờ! Sau đó, anh ấy nói, tốt.