SSIS-334 Dịch vụ chăm sóc cho các đại gia Saika Kawakita

SSIS-334 Dịch vụ chăm sóc cho các đại gia Saika Kawakita, Bốn người hôn vào mặt anh ta và anh ta thậm chí không nói không. Họ đã đi. Vuốt ve bầu sữa, Apana hỏi tôi bạn đã ở đâu? Tôi nói Tôi chỉ đang tìm kiếm bạn. Cô ấy im lặng. Và sau đó tôi nói bạn không quan tâm, tôi sẽ ngủ với một kẻ xấu ở đây hôm nay. Cô ấy nhìn tôi đắm đuối và nói đụ bất cứ thứ gì tôi yêu cầu, tôi phải cho. Tôi nói có. Tôi đưa anh ấy đến chỗ dì của Usha. Đó là điểm. Mười phút sau, Randy gọi một đầu bếp khác. Anh ấy cũng rất vui khi nhìn thấy mọi thứ. Thuốc đang hoạt động tốt.