SSIS-074 Lâu lắm rồi mới được gặp bạn trai

SSIS-074 Lâu lắm rồi mới được gặp bạn trai, Anh ấy nói không phải bây giờ. gặp lại sau. Tôi hỏi sau này, khi nào. Vì vậy, anh ấy nói ngày mai. Tôi hỏi ngày mai thế nào Anh ấy nói ngày mai bạn sẽ đến nhà tôi, ngày mai sẽ không có ai ở nhà tôi. Tôi nói ok. Sau đó cả hai chúng tôi đều chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, tôi vội vã thu xếp mọi việc rồi ra khỏi nhà và xin sang nhà người bạn. Trên đường đi, tôi đã có một chiếc bánh ở cửa hàng. Tôi đã thêm kem lên trên nó. Tôi đến nhà Duyên lúc mười giờ sáng. Khi tôi đến, tôi bấm chuông cửa.