Say đắm cơ thể của người phụ nữ đã lập gia đình

Cả hai chúng tôi bây giờ đều khao khát tình dục một cách tuyệt vọng. Nhưng cơ hội đó dường như không đến với nó. Nhiều ngày trôi qua như vậy. Nhưng chúng tôi không có cơ hội để làm nhiều. Đó là một đêm mà dì tôi đi ngủ sớm. Tất cả bọn trẻ chúng tôi đều đang xem TV. Đáng lẽ chú tôi đã đến muộn vào ngày hôm đó. Bây giờ chúng tôi đang đợi khi nào bọn trẻ đi ngủ. Trong vòng 30 phút, mọi người sẽ chìm vào giấc ngủ khi xem TV nó rơi. Sau khi anh ấy đi ngủ, chúng tôi từ từ tắt đèn. Bởi vì tất cả chúng tôi đã ngủ chung một giường. TV vẫn bật.