Quan hệ tình dục đều đặn mỗi ngày để tăng tuổi thọ

Sau đó anh ấy nói với tôi một số điều cơ bản, khởi động xe, yêu cầu tôi vào số, yêu cầu tôi bấm ly hợp. Khi tôi đặt nó vào đầu tiên, anh ấy bảo tôi nhả ly hợp và khi tôi dừng xe. Anh ấy bắt đầu lại và yêu cầu tôi làm như vậy. nhưng sau đó đã đóng cửa. Sau khi điều này xảy ra 3-4 lần anh ta bước ra và mở cửa tài xế và nói “đi ra”. Khi tôi xuống xe, anh ấy đặt ghế lại và ngồi xuống. Anh ta mặc quần thể thao và áo phông. Khi tôi dừng lại một chút, anh ấy nói – mọi người đều học theo cách này. Tôi ngồi vào lòng anh ấy. Anh ta đặt chân tôi lên ly hợp, nắm lấy đùi tôi.