PRED-310 Đầu ti nhạy cảm làm em lên đỉnh Mami Sakurai

PRED-310 Đầu ti nhạy cảm làm em lên đỉnh Mami Sakurai, ủng hộ hay thấu hiểu. Nhân vật nữ chính của câu chuyện có thật này là Đoàn Rajola, một cô gái 26 tuổi. Mông của anh ấy là 36 inch và mông của anh ấy là 40 inch. Đoàn là một cô gái nhỏ và béo. Nếu ai đó đi dạo với anh ta, người đi cùng anh ta phải xấu hổ về việc anh ta đi cùng. Tôi đã gặp Đoàn tại Trụ sở chính của Indore. Đoàn làm việc ở đây với vai trò trợ lý văn phòng và điều hành máy tính như tôi. Sự khác biệt duy nhất là anh ấy ở trụ sở chính và tôi ở văn phòng chi nhánh. Sau cuộc gặp chính thức.