Nữ sinh hư hỏng thích làm tình kiểu bạo dâm

Cô ấy cũng cảm thấy rất thoải mái với tôi. Vào thời điểm chúng tôi bắt đầu ra khỏi đó, hai chúng tôi đã trở thành bạn tốt của nhau. Sau ngày hôm đó, chúng tôi bắt đầu nói chuyện trên WhatsApp cho các cuộc trò chuyện và thảo luận hàng ngày. Mới gặp, tôi biết chị cũng có 2 người con, chồng chị làm công ty tư nhân, chị ở với bố mẹ chồng ở đây. Cuộc trò chuyện của chúng tôi diễn ra như vậy trong cả tháng. Bây giờ trở thành bạn rất thân, hầu như ba ngày gặp nhau một lần. Dần dần, chúng tôi cởi mở hơn và nói chuyện về tình dục, và chúng tôi bắt đầu chia sẻ những trải nghiệm trong quá khứ với nhau. Đến bây giờ tôi mới hiểu lửa bên nào cũng cháy.