Những ngày vụng trộm cùng em hàng xóm nứng lồn

Tôi đã bảo bạn gọi nhầm cho tôi vào số này. Cô ấy nói – được rồi. Rồi buổi tối đến và tôi nằm xuống. Khoảng chín giờ đêm, anh ấy gọi nhầm điện thoại. Tôi gọi anh ta dậy và bắt đầu nói chuyện với anh ta. Bây giờ chúng tôi đã nói chuyện điện thoại hàng ngày. Tuy nhiên, tôi đã không có đủ can đảm để yêu cầu một âm hộ cho đến bây giờ. Một ngày nọ, người phụ nữ nói rằng cô ấy phải đi lấy thuốc, nhưng cô ấy không có tiền. Cô ấy bắt đầu nói rằng tiền sẽ đến vào tháng sau, cô ấy nói – Sonu, nếu bạn có 1000 rupee, hãy đưa nó cho tôi, tôi sẽ trả lại cho bạn vào tháng tới.