Ngoại tình với bạn trai cũ vì anh ấy làm tình giỏi

anh phải về làng. Mẹ anh nói chuyện với tôi và bảo tôi đi cùng Diya về làng. Diya là bạn thân nhất của tôi và tôi không thể không nói về mẹ của cô ấy, vì vậy tôi đã đồng ý. Dù sao, là một con người, nhiệm vụ của tôi là giúp Diya. Thấy tình trạng của anh ấy, tôi đưa anh ấy về làng của anh ấy. Khi đến làng, mẹ của Diya cảm ơn tôi rất nhiều và bảo tôi ở lại với bà vài ngày. Theo yêu cầu của mẹ anh ấy, tôi cũng bắt buộc. Vì vậy, tôi quyết định dừng lại. Lúc đó, ông nội, mẹ và anh trai của Diya đang ở nhà. Cha anh đi công tác vài ngày. Mọi người trong làng đều làm nông nghiệp nên toàn bộ khu vực này