MVSD-466 Nữ giáo viên hàng múp địt nhau với học trò

MVSD-466 Nữ giáo viên hàng múp địt nhau với học trò, Chúng tôi sống cạnh nhau, vì vậy chúng tôi đi ra ngoài sân thượng và bắt đầu nói chuyện. Anh ấy đang nói chuyện với tôi từ sân thượng của anh ấy và tôi đang nói chuyện với anh ấy từ sân thượng của tôi. Bây giờ cả hai chúng tôi đã rất gần nhau trong thời gian ngắn. Nhưng trong lúc đó, chồng tôi bắt đầu nghi ngờ tôi sẽ nói chuyện với ai sau khi ly thân. Vì vậy, trong vài ngày, cả hai chúng tôi đều không thể nói chuyện chính xác. Nhưng nếu để rơm và xăng cùng nhau thì lửa sẽ không bùng lên trong bao lâu.