MIAA-426 Có bạn thân ngon phải chén ngay Tojo Natsu

MIAA-426 Có bạn thân ngon phải chén ngay Tojo Natsu, Nhưng khi chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi đã ra ngoài, chúng tôi đã chia tay. Tôi để anh ta ở nhà của anh ta và đi đến của tôi. Tôi không muốn về nhà chút nào. tôi đã gọi cho anh ấy Tôi nói chuyện với anh ấy một cách trìu mến và thấy rằng anh ấy cũng đang trong tình trạng như vậy. Một hôm anh nói Hôm nay nhà em đi đám cưới. Tôi nói đùa với anh ta tôi có thể đến nếu bạn sợ hãi. Nghe vậy, anh ta lập tức nói đồng ý. Tôi bắt đầu nghĩ rằng điều này có nghĩa là cô ấy muốn gặp tôi một mình.