Mấy em ngành chân dài giờ qua hết bên tàu kiếm ăn rồi

Cô phải đợi vài phút trước khi ông Redness có thể tiếp cô. Cô vào đi, ngồi đi, tôi sẽ lo cho cô ngay. Người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi cho biết anh ta ăn mặc sang trọng như nhiều người anh ta đã gặp ở khách sạn. Trong vài phút, người đàn ông tiếp tục đọc một bản báo cáo dường như đầy những con số, một cách say mê. Xin lỗi vì đã để bạn đợi. Bạn sẽ nói nó là gì? Ông thấy đấy, ông Redness, Blanche nói, hơi bối rối, tôi mới đến New Orleans, và tôi viết thư cho ông theo lời khuyên của ông Monroe de Bigstone. Anh ấy đã đưa tôi cái này cho bạn. Blanche đưa cho anh ta lá thư.