Lồn hồng ngon như thế này thì làm sao mà quên

Lồn hồng ngon như thế này thì làm sao mà quên, Rama thực sự có kinh nghiệm và đã mang lại cho Ravi rất nhiều niềm vui. Vì vậy, xét từ hành động của anh ta, những gì đã được thúc đẩy lần trước, những gì bị đẩy vào lần sau không nên tồn tại. Khi tôi bắt đầu đếm, tôi thấy rằng thời gian đánh của Ravi là 1 2 3 đến 4 giây. Tất cả các cú đánh có cảm giác như nhau, với cường độ như nhau. Ravi cũng có đủ kinh nghiệm để rút dương vật ra và đẩy với một lực như cũ. Thói quen của hắn có thể hiểu là chúng ta đang ăn đồ ăn, vừa lúc cúp điện trời đã tối, dù vậy chúng ta vẫn nhấm nháp trên tay như thường.