Không chỉ tóc mà cả lồn của em ấy mọi thứ đều màu hồng

Không chỉ tóc mà cả lồn của em ấy mọi thứ đều màu hồng, và cô ấy cũng đã lên tiếng. Cả hai đều rất hạnh phúc Nhiều điều đang xảy ra bây giờ. Chỉ còn một tháng nữa là kết thúc khóa đào tạo. Tôi bắt đầu nói về tình dục với cô ấy. Và cô ấy cũng thích nó. Nhưng cô ấy không trực tiếp trả lời những câu hỏi này. Nếu tôi để anh ấy đi chúng ta hãy đi dạo Anh ấy nói vậy, tất cả chúng tôi đến thăm Phra Nakhira. Tôi thực hiện kế hoạch này khi biết rằng tất cả họ đang ngồi trong sân của pháo đài cũ. Hai chúng tôi cũng ngồi đó. Tất cả chúng tôi đang ngồi trên một cái cây và khoanh tay trên hông.