Hàng ngon xin phép được dâng cho quý ngài xơi

Tôi nói – hãy cởi quần áo quá. Tôi cũng chỉ mặc quần bó. Bạn sẽ đến trần truồng. Bạn gái tôi nói – OK, tôi cũng hoàn toàn khỏa thân. Không ai trong chúng tôi mặc quần áo trong hai ngày Tôi nói – ok… tôi muốn như vậy Tôi đã nghĩ đến việc cởi hết quần áo của mình và đặt chúng sang một bên, cởi cả quần lót, nhưng tôi nghĩ về điều gì đó và dừng lại. Vì vậy, bạn gái của tôi đã đến và nói cởi nó ra. Tôi nói – bạn tự cởi nó ra và cởi cả quần áo của bạn. Cô ấy cởi quần áo, đi đôi giày cao gót như khi cô ấy bước vào, và đặt tay lên quần tất của tôi. Anh vừa cởi quần tất ra thì một con rắn hổ mang đen xì lao ra.