Hàng ngon lồn hồng tuyệt đẹp nhé anh em

Didi nhanh chóng quay sang phía khác. Và sau đó tôi đã sợ hãi. Tôi vội ra khỏi phòng anh. Rồi ngày hôm đó tôi thậm chí không được gặp anh ấy. Cô ấy cũng không nói chuyện với tôi nhiều. Tôi hiểu rằng cô ấy đã thức vào lúc đó và cảm nhận được cái chạm của bàn tay tôi. Sau đó, tôi bắt đầu nghĩ rằng nếu Diddy bị xúc phạm, anh ấy sẽ đứng dậy và tát tôi. Nhưng anh ấy đã không làm thế. Nghĩ vậy, tôi trấn tĩnh lại một chút và bắt đầu nói chuyện với Didi. Didi cũng bắt đầu nói chuyện với tôi như trước. Rồi ngày hôm sau Didi dọn phòng tôi vào buổi tối. Khi tôi đi vào bên trong, đèn đột nhiên tắt và tôi ngã vào Didi.