FSDSS-388 Cưa cẩm nhiều ngày thì nàng đã đổ Makoto Toda

FSDSS-388 Cưa cẩm nhiều ngày thì nàng đã đổ Makoto Toda, và đùa giỡn với nhau. Những ngày đó đã qua. Nhưng cho đến nay, chúng tôi vẫn chưa có cơ hội gặp nhau. Tôi cũng rất tiếc cho con mèo của dì tôi. Trong khi đó, Asami háo hức đẩy con cặc của tôi vào âm hộ của tôi. Một buổi sáng, điện thoại của dì tôi đột nhiên đổ chuông. Mami nói nếu ông muốn giết dì tôi, đức vua của tôi, hãy đến nhà tôi trước tối nay. Hôm nay là một dịp tốt. Tôi nói Tôi ổn. Chúng tôi sẽ đến nhà bạn vào buổi tối. Ngày đó tôi bắt đầu nghĩ đó là một cơ hội tuyệt vời bây giờ từ Jorda Mamiko đến Jordelia.