Em hàng xóm dâm đãng thật sự đã làm tôi kích thích

Trong lòng tôi dần dần yêu Aman, và anh ấy cũng rất yêu tôi. Nhưng vì sợ xã hội, tôi chỉ gặp Aman một lần, tại một nhà hàng bên ngoài, và hầu hết các cuộc trò chuyện của chúng tôi sau đó đều qua điện thoại. Aman đã từng gọi tôi về chudai… nhưng tôi là một bà nội trợ nên tôi phải làm mọi thứ sau khi nhìn thấy nó. Tôi muốn ngủ với Aman hết lần này đến lần khác, nhưng tôi sợ xã hội và không thể mở lòng với anh ấy. Nhưng như họ nói … ở đâu có ý chí, ở đó có cách. tôi cũng vậy. Chúng tôi đã đồng ý vào ngày 26 tháng 1 gặp bạn ngày. Tình cờ là chồng tôi phải đi Delhi 10 ngày vì công việc ở khách sạn.