Em dâu và anh rể chơi trò xếp hình chịch nhau

Tôi có một người mẹ tinh ranh tốt – con trai tôi đã nói chuyện với tôi như thể tôi là bạn của nó, không thể ngừng nghĩ đó là mẹ của nó, tôi ngày càng thích điều này – con yêu của tôi sẽ không ngừng phát triển, thật là một điều tuyệt vời , thật tuyệt vời, nó khiến bạn như thế nào, nó đặt bạn trước mặt mẹ như thế nào, mẹ có gây áp lực lớn cho bạn không? nói với mẹ đi con yêu, nói với mẹ rằng mẹ đặt con to quá – tất nhiên rồi mẹ, con đặt nó vào người mẹ như không ai khác có thể đặt nó vào mẹ, con là điều tốt nhất mà mẹ chưa từng có. tinh ranh là dành cho bạn, tiếp tục chạm vào nó và bú nó nếu bạn muốn- .