Em cứ việc nhấp thỏa thích nhé

Mang nước nóng cho cô ấy và bắt đầu kích thích âm hộ của cô ấy. Điều này khiến anh thở phào nhẹ nhõm. Hồng bắt đầu nói chuyện với tình yêu – bây giờ bạn nói sự thật những gì bạn đã làm để gây ra rất nhiều đau đớn. Anh đã đụ tôi bằng mọi cách trong 3 tháng qua, nhưng chưa bao giờ đau đớn như vậy. Tôi đã nói – không có ai, em yêu… em sẽ nghỉ ngơi trong một phút nữa. Sau đó, cuộc gọi của Thanh đến. Cô ấy nói – Tôi đã thuyết phục được Loan. Tôi rất vui khi nghe anh ấy nói. Tôi hỏi Thanh – bạn đã gây ấn tượng với Loan như thế nào? Cô ấy bắt đầu nói – đồ khốn… Tôi là vợ lẽ của anh… Tôi phải phục tùng anh. Khi tôi yêu cầu anh ta nói sự thật.