Em ấy ngon như thế này không chịch hơi phí

Mọi người đều khao khát điều này. Tôi không muốn tạo cho mọi người ấn tượng sai lầm bằng cách loại bỏ những thiếu sót của nỗ lực này, nhưng tôi cảm thấy rằng đồng xu nào cũng có hai mặt. Chắc chắn rằng trình độ học vấn càng cao thì mức sống của con người càng được nâng cao, nhưng không thể phủ nhận rằng nơi nào có thuận lợi thì cũng có nhược điểm. Với suy nghĩ này, tôi viết câu chuyện này để các bạn yên lòng đôi bên. Zafar Khan Saheb ở Sherghati gần thành phố, người thuộc gia đình Zamindar. Ông đã có hai con; Cả hai đều đã ra khỏi thị trấn. Một người tên là Asif và 24 tuổi.