Diễn xuất đỉnh cao của em gái trẻ tuổi mới vào nghề

Diễn xuất đỉnh cao của em gái trẻ tuổi mới vào nghề, Khi đó tôi không thể sống nổi, nên tôi thầm cười nhạo tên anh ta rồi lăn ra ngủ. Ba ngày sau, vợ tôi bắt đầu nhận áo dài bằng tiếng Anh. Khi tôi đi ngày đầu tiên, có rất nhiều học sinh. Mẹ hỏi tên tôi. Tôi trả lời anh ta, sau đó tôi muốn hỏi anh ta tên của mình. Tôi không biết tên của anh ấy cho đến bây giờ. Tôi lo lắng nói, mẹ bạn tên là gì?. Cô ấy nói tên cô ấy là Sangeeta. Anh không thể tin rằng cô ấy là vợ anh. Anh ấy 30 tuổi, nhưng trông như thể anh ấy từ 20 đến 22 tuổi.