Đang tắm thì bị con chồng mở cửa bước vào

Đang tắm thì bị con chồng mở cửa bước vào, Cho đến nay, tôi đã thưởng thức tất cả ba chú ngựa của Landis trong nhà, và tôi đang chờ chú thứ tư, Anuja. Tôi cũng biết rằng dì Hema và tôi sẽ phải rời làng vài ngày sau khi chúng tôi kết hôn. Tôi hỏi Anuja Dì Hema ở đâu. Anuja nói Cả hai cùng đến nhà Pinky Thiên, Pinky chính là cô gái đã kết hôn hôm nay. Sau đó tôi hỏi và Dì Sarita ở đâu. Anuja nói cô ấy cũng đi cùng anh ấy. tại sao bạn không đi. Tôi hỏi. Cô ấy nói Tôi sẽ đến đó vào buổi tối. Bữa trưa cũng sẽ ở đó. Hiểu hết tình hình trong nhà.