Cùng với chị gia sư xinh đẹp sưởi ấm cơ thể

Thời gian đó là gì … chúng tôi đã nói chuyện hàng đêm. Chúng tôi cũng có những cuộc trò chuyện tình dục theo thời gian. Điều này đã diễn ra trong vài tháng. Trong thời gian này, tôi cũng xin ảnh của anh ấy. Wow … một bài thơ hay quá. Rất tiếc, chuyện gì đã xảy ra? Hãy tưởng tượng các bạn trông như thế nào. Bây giờ cả hai chúng tôi đều nói chuyện hàng ngày. Một ngày nọ, tôi nói với Kavita rằng tôi muốn gặp em. Nhưng câu ca dao đã nói, hãy nhẫn nại, hãy biết rằng quả của nhẫn nại là quả ngọt. Tôi nói – Nói chuyện điện thoại là đủ rồi… Tôi nhớ bạn.