Chiếc nón kỳ diệu phiên bản 18+ toàn gái ngon

Aries đã đi và trở lại một lúc sau với nước trái cây. Anh ta mang đến một bình nước trái cây và một cái ly. Anh đặt mọi thứ lên bàn. Mọi người lấy một cái bình và bắt đầu rót nước vào ly của mình. Khi đến lượt tôi và tôi nhấc cái bình lên, tôi cảm thấy nó rất nặng. Tôi không thể nhấc bình để rót nước trái cây vào ly, vì vậy nó đã rơi một chút xuống khăn trải bàn. Tôi trả lại cái bình. Người chú cầm ly trên tay và bắt đầu gấp khăn trải bàn. Anh ta hét vào mặt Peon và nói – thằng khốn đứng thoải mái, bố mày cho nước trái cây vào ly nhé? Pion lao đến, nhặt một bình nước và tiến về phía tôi.