Chiếc lưỡi ma thuật này sẽ làm anh sướng khó tả

Tôi bắt đầu nghĩ – chính tên khốn đó đang ngồi ăn tiền, biến tôi thành một con khốn nạn, nhưng mọi kiểu hối lộ đều thất bại trước những khoản hối lộ của tôi. Tôi nói – nhưng điều này là không công bằng, bất cứ điều gì bạn làm, hãy giúp chúng tôi, tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì nhưng chúng ta không cần phải thua kiện, tôi đã nói điều đó trước mặt anh ấy với mục đích chọc tức anh ấy. Anh ấy nói – nhưng không phải mọi thứ đều nằm trong tay tôi. Một số người ngồi trên lầu. Tôi bắt đầu giả vờ buồn trước mặt anh. Sau đó, anh ấy đặt tay lên eo tôi và bảo tôi hãy vuốt ve – đừng lo lắng.