Chị gia sư ngọt nước vậy làm sao mà tập trung học được

Chị gia sư ngọt nước vậy làm sao mà tập trung học được, Minh vâng ở tuổi này anh ta vẫn giết tôi. Vậy tại sao bạn lại đấm vào mặt mình ở khắp mọi nơi. Minh này, thật tệ, tôi chưa có cơ hội nếm thử, vì vậy tôi đã thay đổi khẩu vị một chút. Những người này không không phải họ vừa đá vào mặt. Nếu chúng tôi làm điều đó, mọi thứ sẽ ổn nếu phụ nữ chúng tôi làm điều đó, đó là một tội lỗi! Tôi vâng, làm tốt lắm, bạn nói đúng. Minh hãy nói cho tôi biết sự thật, chuyện gì đã xảy ra ở Minh. Sau đó Minh nói này Minh hãy để tên này tiếp tục gọi vào ngày mai.