Check em gái gọi cao cấp phê quên đường về

Nhưng những gì được viết trong số phận luôn xảy ra. Điều tương tự cũng xảy ra với chúng tôi. Chồng cô Ajay nghiện cờ bạc. Ajay bắt đầu đánh bạc hàng ngày. Lúc đầu anh ta đã có nhiều chiến thắng. Tôi đã giải thích với anh ấy rằng đó không phải là cờ bạc, nhưng anh ấy không nghe tôi. Anh ấy từng nói rằng bất kể đàn ông làm gì, vợ anh ta không nên nói bất cứ điều gì về điều đó. Anh ấy cũng sẽ đánh tôi bất cứ khi nào chúng tôi đánh nhau quá nhiều. Tôi bất lực và im lặng. Sau đó, tôi ngừng nói chuyện với anh ấy về cờ bạc và những thứ tương tự. Tuy nhiên, người ta nói rằng tham lam là một điều rất xấu.