Cậu thanh niên may mắn khi được bạn thân bú cu

Cậu thanh niên may mắn khi được bạn thân bú cu, số điện thoại của chúng tôi cũng đã được trao đổi. Tôi đã nói chuyện với anh ấy cả ngày hôm nay. Trong khi nói về những điều như vậy, tình yêu bắt đầu phát triển giữa hai người. Sáu tháng sau, tôi mới dám nói cho anh biết tình cảm thật của mình. Tôi đã nói với Rashmi tình yêu của tôi. Anh ấy đã chấp nhận lời cầu hôn của tôi. Bây giờ chúng tôi bắt đầu chuyển vùng cùng nhau ở khắp mọi nơi. Trường đại học, rạp chiếu phim, nhà hàng. Cô cũng là cư dân của Surat. Trong kỳ nghỉ đại học của tôi, tôi đã ở nhà.