Cậu nhân viên số hưởng húp luôn vợ của sếp

Tôi nói – không, về phòng của tôi. Tôi đã trang trí căn phòng của tôi như một tuần trăng mật cho bạn. Cô ấy bắt đầu hỏi – thật sao? Tôi nói – nếu bạn không chắc chắn, hãy đi xem. Sau đó tôi đặt anh ấy vào lòng và đưa anh ấy về phòng của mình. Lauda của tôi đã đứng và bị đâm vào lưng dưới. Cô ấy nói – hôm nay anh coi như lấy mạng tôi. Tôi nói – tại sao lại là chị dâu? Cô ấy nói – vũ khí này của anh sẽ không bao giờ bị hạ gục. luôn luôn xảy ra Nếu nó không ngồi xuống, nó sẽ chết đối mặt với nó cả đêm. Tôi nói – không phải chị dâu, hôm nay anh yêu em hơn cả anh trai.