Cách làm quen với các bạn mới của em nữ sinh chuyển trường

cô ấy nhấc mông lên từ bên dưới và bắt đầu hỗ trợ tôi bằng cách làm tình của cô ấy. Cô ấy hoàn toàn cởi mở về việc giao hợp nên tôi cũng thấy rất vui. Bây giờ tôi sắp ngã, và cô ấy cũng sắp ngã. Định rút con cặc ra thì tôi chống mông mà đút con cặc vào bên trong. Bây giờ tôi rơi vào âm hộ của mình trong khi đập với tốc độ tối đa. Sau đó cả hai chúng tôi nằm như vậy trong năm phút. Chúng tôi đứng dậy, mặc quần áo, sau đó lại ra ngoài và nằm trên cùng một chiếc giường. Sau khi mặc quần áo, đầu tiên cô mở cổng ngoài và đi lên lầu với các anh trai của mình.