Anh quản lý gạ tình nữ phục vụ vô cùng dễ dãi

đã có một cuộc thảo luận liên tục về tình yêu của Ngài và Bà. Nghe thấy giọng nói của hiệu trưởng, Madam Ji cầm ví và đi về phòng của anh ta. Trong thời gian đó, tôi đã cẩn thận lắng nghe những âm thanh phát ra từ trong phòng, nhưng tôi không nghe thấy tiếng kim rơi từ bên trong. Đã một giờ kể từ khi vợ bạn đến văn phòng hiệu trưởng, và cho đến bây giờ cả vợ bạn và hiệu trưởng đều không ra. Tôi đã đọc rất nhiều câu chuyện như vậy trước đây bằng trực giác, vì vậy tôi không mất nhiều thời gian để tìm ra những gì đang diễn ra. văn phòng hiệu trưởng, cả hiệu trưởng và vợ ông ta đều không xuất hiện.