Anh chàng rủ cô bạn thân vú to làm chuyện người lớn

Anh chàng rủ cô bạn thân vú to làm chuyện người lớn, Gia đình chúng tôi bị nguyền rủa. Trong năm thế hệ qua, không có đứa trẻ nào được sinh ra từ con trai của gia đình này. Cả hai chúng tôi đều cảm thấy bất an và nói rằng Oak King là một ví dụ sống động về điều đó. Từng có một đứa trẻ được đưa làm con nuôi để nối dõi tông đường, nhưng ông cũng không có con. Cả hai chúng tôi đều được giáo dục, nhưng tôi không tin điều này trước đây. Vì lý do này, tất cả các cuộc điều tra đều do chồng tôi tiến hành và độc lập đối với bất kỳ vấn đề nào.