AMBI-127 Chịch mỗi ngày cùng với cô giáo chủ nhiệm

AMBI-127 Chịch mỗi ngày cùng với cô giáo chủ nhiệm, Tôi là một đứa trẻ mới lớn, nhưng tôi đã biết tất cả về tình dục, và từ năm 18 tuổi, tôi đã chỉ ra những lời lẽ không hay về bản thân. Ba chị em chúng tôi ngay từ đầu đã ngủ chung một phòng, nhưng giường của chúng tôi khác nhau. Thanh cũng bắt đầu ngứa khi tôi còn nhỏ, nhưng tôi rất sợ khi cho con trai ở ngoài. Khi tôi nói với bạn tôi về điều này, anh trai tôi đã yêu cầu tôi quan hệ tình dục với anh ta và nói với tôi rằng tôi sẽ ở nhà và tự sướng. Nhưng tất cả những gì tôi có thể nghĩ là làm thế nào.